Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Personálne obsadenie

Vedúci katedry: doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia

Vedúci ústavu: MVDr. Rudolf Hromada, PhD.

prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.
doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD.
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD. (MD) zastupuje MVDr. Lenka Lešková, PhD.
MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
MVDr. Dušan Chvojka
MVDr. Ján Kachnič, PhD.
MVDr. Ján Koščo
PhDr. Viliam Knap, PhD.
MVDr. Vladimír Petrovič, PhD.
MVDr. Naďa Sasáková, PhD.
MVDr. Eva Tracíková, PhD. (MD) zastupuje MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD.
MVDr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD. (MD) zastupuje MVDr. Mária Vargová, PhD.
Bc. Alena Demeová
Stella Jusková
Valéria Klimová
Ľudmila Nagyová-Tkáčová
Jana Sotáková
Blažena Bezegová

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

vedúci ústavu: doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

prof. JUDr. MVDr. Andrej Bugarský, PhD. – emeritný profesor
doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
Ing. Michal Hadbavný, CSc.
Ing. MVDr. Jana Korimová
Ing. Jozef Kremeň
MVDr. Alena Nagyová, PhD.
Ing. Ladislav Takáč, PhD.
MVDr. Jana Takáčová, PhD. (MD)
Oľga Gunglová
Margita Pavlíková