Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Personálne obsadenie

Vedúci katedry: doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia

Vedúci ústavu: MVDr. Rudolf Hromada, PhD.

prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.
doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.
prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.
MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
MVDr. Dušan Chvojka
MVDr. Ján Koščo
MVDr. Vladimír Petrovič, PhD.
MVDr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD.
MVDr. Mária Vargová, PhD.
MVDr. Tatiana Szabóová, PhD.
RNDr. Terézia Pošiváková, PhD.
Ing. Igor Miňo, PhD.
Stella Jusková
Valéria Klimová
Ľudmila Nagyová-Tkáčová
Jana Sotáková
Blažena Bezegová

Ústav aplikovanej etológie  a profesijnej etiky

Poverená vedúca ústavu: prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD. (MD) zastupuje MVDr. Lenka Skurková, PhD.
MVDr. Ján Kachnič, PhD.
PhDr. Viliam Knap, PhD.
MVDr. Eva Tracíková, PhD. (MD) zastupuje MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD.
Ing. Alena Demeová
Iveta Pristašová

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

Vedúci ústavu: doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

prof. JUDr. MVDr. Andrej Bugarský, PhD. – emeritný profesor
doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
Ing. Michal Hadbavný, CSc.
Ing. MVDr. Jana Korimová
Ing. Jozef Kremeň
MVDr. Alena Nagyová, PhD.
Ing. Ladislav Takáč, PhD.
MVDr. Jana Takáčová, PhD. (MD)
Oľga Gunglová
Margita Pavlíková