Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Personálne obsadenie

Vedúci katedry: prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia

Vedúci ústavu: prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.

doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD.
MVDr. Magdaléna Fejsáková, PhD.
MVDr. Rudolf Hromada, PhD.
MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
MVDr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD.
MVDr. Naďa Sasáková, PhD.
MVDr. Dušan Chvojka
MVDr. Ján Koščo
MVDr. Eva Haladová, PhD.
Bc. Alena Demeová
Valéria Klimová
Ľudmila Nagyová-Tkáčová
Stella Jusková
Jana Sotáková
Blažena Bezegová

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

vedúci ústavu: Ing. Michal Hadbavný, CSc.

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
MVDr. Jana Maľová, PhD.
MVDr. Alena Nagyová, PhD.
Ing. Ladislav Takáč PhD.
MVDr. Jana Takáčová, PhD.
Ing. MVDr. Jana Korimová
Ing. Jozef Kremeň
prof. JUDr. MVDr. Andrej Bugarský, PhD. – emeritný profesor
Oľga Gunglová
Margita Pavlíková