Katedra mikrobiológie a imunológie

Personálne obsadenie

Vedúci katedry: prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie

Vedúci ústavu: MVDr. Jana Koščová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ:
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
MVDr. Tomáš Csank, PhD.

Laborant:
Mgr. Soňa Hajsáková
Bc. Alžbeta Dulová
Vladimíra Antožiová

Výskumný pracovník:
RNDr. Ján Király, PhD.

Upratovačka:
Magdaléna Benediková
Anna Mitrová

Laboratórium gnotobiológie

Vedúca laboratória: doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.

Výskumný pracovník:
MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.
MVDr. Marián Maďar, PhD.

Laborant:
MVDr. Ľuboslava Sciranková, PhD.
Bc. Zuzana Draskóczyová

Upratovačka:
Marcela Franková

Ošetrovateľ zvierat:
Jaroslav Franko

Ústav imunológie

Vedúca ústavu: prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.

Odborný asistent:
MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.

Laborant:

Ing. Martina Cepková  MD - Zastupuje Klaudia Slosiariková
Klaudia Slosiariková
Marta Dancáková

Ošetrovateľ laboratórnych zvierat:
Oľga Spišáková

LBMI

Vedúci laboratória: doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.

Výskumný pracovník:
MVDr. Lucia Pulzová, PhD.
Mgr. Elena Bencúrová, PhD.
RNDr. Katarína Bhide, PhD.

Laborant:
Klaudia Slosiariková