Katedra farmakológie a toxikológie

Personálne obsadenie

Vedúci katedry: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Tajomník katedry: MVDr. Marcel Falis, PhD.

Ústav farmakológie

Vedúci ústavu: doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.

Učitelia:
doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
MVDr. Lucia Sabová, PhD.
MVDr. Peter Váczi, PhD.

Veda:
MVDr. Zuzana Sihelská, PhD.

Doktorandi:
MVDr. Ema Böhmová
MVDr. Michaela Harčárová

THP:
Renáta Ferková

R:
Mária Rožňovjaková

Ústav toxikológie

Vedúci ústavu: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

Učitelia:
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD.
MVDr. Marcel Falis, PhD.

Veda:
MVDr. Rastislav Sabo, PhD.

THP:
Beáta Kábrtová
Eva Husnajová
Mgr. Tomáš Plichta

R:
Viera Vadásová

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

Vedúci ústavu: doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.

Pedagogickí pracovníci:
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
MUDr. Anna Linková, CSc.
PharmDr. Natália Antolíková

Vedecko-výskumní pracovníci:
RNDr. Mária Kolesárová, PhD.

Kancelária:
Martina Sláviková - MD - zastupuje Bc. Beata Silvaši