Odborové hnutie na UVLF

Všeobecné informácie

Základná organizácia OZ PŠaV

Vitajte na stránkach Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Sídlo:
ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice

Organizačná štruktúra:
Rada ZO - 9 členovia
Revízna komisia - 3 členovia
Komisia stravovacia