Odborové hnutie na UVLF

Kontakty

Predseda: prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.

Podpredseda a hospodár: Štefan Fedorčák

Tajomník: Ingrid Saidová

Členovia:

Doc. MVDr.Róbert Ondrejka, PhD.
prevádzka a činnosť chaty VETERINÁR na Uhrinči, BOZP

MVDr. Oliver Merva
športová a turistická činnosť

Ing.  Darina Chriašteľová
kultúrna a rekreačná činnosť

MVDr. Monika Garčárová
stravovanie zamestnancov, propagačná činnosť

Mgr. Ingrid Vrabcová
vnútro zväzová činnosť a práca s úsekovými dôverníkmi

Denisa Boľanovská
detské podujatia, práca s deťmi

Stravovacia komisia:

Predseda:  MVDr. Monika Garčárová

Členovia:
MVDr. Miroslav Húska, PhD.
Denisa Boľanovská

Revízna komisia:

PredsedaDoc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.

Členovia:
MVDr. Edina Szestáková, PhD.
Karol Gungl