ECOVE Final decision

UVLF získala medzinárodnú evalváciu a akreditáciu!

Proces hodnotenia univerzity EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education – Európske združenie inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie) sa úspešne zavŕšil. Po tom, ako tím expertov po opakovanej návšteve  odporučil našu univerzitu zaradiť medzi evalvované aj akreditované školy, padlo rozhodnutie na zasadnutí  ECOVE (European Committee of Veterinary Education –  Európsky výbor pre veterinárne vzdelávanie) dňa 23. 11. 2016.

ECOVE definitívne rozhodnutie znie:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je

EVALVOVANÁ a AKREDITOVANÁ

(APPROVAL & ACCREDITATION)

 

Tým sa naša univerzita zaradila k doteraz len  11 európskym školám (z celkového počtu 96), ktoré získali status akreditovanej vysokej školy!

ECOVE Final decision

Certificate of Accreditation

Certificate of Approbal