Celoslovenský veterinárny ples

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Komora veterinárnych lekárov SR

CELOSLOVENSKÝ VETERINÁRNY PLES

 

 

Hlavní partneri podujatia:

   

 

Do tomboly prispeli:

                    

Agrodružstvo Turňa

Poľnohospodárske družstvo Čečejovce

AGRO-OL Trebišov, s.r.o.

MVDr. Michal Zozuľák – riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Svidník

MVDr. Alojz Žúrek - riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica

MVDr. Miroslav Faga

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo

Brutus, s.r.o., Trebišov

AGRO - MOLD akciová spoločnosť

MECOM GROUP s.r.o.

GVP, spol. s r.o. Humenné

Savencia Fromage & Dairy SK, a.s.