Loading...

Oznamy

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

12.06.2020   Oznamy zamestnancom

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 1. júla 2020 o 9.00 hod. sa v Aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MVDr. Slavomíra Marcinčáka, PhD., z Ústavu hygieny a technológie mäsa, v odbore habilitačného a inauguračného konania hygiena potravín na tému: Účinok látok prírodného pôvodu vo výžive kurčiat na zdravotnú bezpečnosť a kvalitu tukov produkovaného mäsa

Inauguračné pokračovanie doc. MVDr. Slavomíra Marcinčáka, PhD. v odbore habilitačného a inauguračného konania hygiena potravín sa uskutoční dňa 1. júla 2020 o 10.00 hod. v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach.

Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú inauguračnú prednášku.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka