Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým garantom študijných predmetov a študentom všetkých ročníkov, že na deň

31. októbra 2018 a 2. novembra 2018

udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov, vrátane ZAŠ  (bez náhrady cvičení) z dôvodu vycestovania v rámci Sviatku všetkých svätých.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka