Loading...

Oznamy

Špecifické vlastnosti online skúšobných/zápočtových testov prostredníctvom systému Moodle

Milí študenti,

vzhľadom na vzniknuté nedorozumenia v súvislosti s prebiehajúcim online skúšaním a nastavením testov v systéme Moodle, Vás chceme upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

  1. Zverejnené videonávody určené pre študentov majú len informatívny charakter a mali za cieľ oboznámiť Vás zo základnými funkcionalitami systému.
  2. Garant predmetu má možnosť v nastaveniach testu, podľa svojho vlastného uváženia, okrem iného rozhodnúť a určiť:
  • časový limit na vypracovanie testu a presné časové okno, počas ktorého sa študentovi sprístupní možnosť absolvovať test,
  • poradie otázok a odpovedí tak, aby sa menilo pre každého v rovnakom čase prihláseného študenta,
  • počet otázok, ktoré sa študentovi zobrazia na jednej strane,
  • či sa študent môže alebo nemôže vrátiť k predchádzajúcej otázke po prechode na ďalšiu, atď.
  1. Mnohé z vyššie uvedených špecifických vlastností testu z konkrétneho predmetu je možné odčítať priamo v systéme Moodle a pripraviť sa, ak však máte nejasnosti, je potrebné si všetky detaily a podmienky vypracovanie testu odkonzultovať s garantom predmetu vopred.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám úspešný priebeh nadchádzajúceho skúšobného obdobia.