Loading...

Oznamy

Informácia o skúšobných testoch pre študentov so špecifickými potrebami

29.04.2020   Oznamy študentom

V súvislosti s prebiehajúcim online skúšaním upozorňujeme všetkých študentov, že v systéme Moodle budú pre jednotlivé predmety vytvorené a sprístupnené aj testy určené výhradne pre študentov so špecifickými potrebami.

Takýto test je prístupný len pre študentov, ktorí o zaradenie medzi študentov so špecifickými potrebami požiadali a boli im priznané podporné služby v príslušnom rozsahu.

V prípade, že si test označený ako „Test pre študentov so špecifickými potrebami“ otvorí študent neoprávnene, bude mu automaticky zarátaný jeden z termínov na vykonanie skúšky a bude mu zapísané hodnotenie FX.

Naopak, ak študent so špecifickými potrebami otvorí v daný termín najprv test určený pre ostatných študentov, bude hodnotený na základe výsledku takto vykonaného testu, a ak študent následne otvorí aj test označený pre študentov so ŠP, nový výsledok nebude uznaný.