Loading...

Oznamy

Vyhodnotenie výberového konania na obsadenie postdoktorandských pracovných miest na UVLF pre roky 2018-2020

Na výzvu vyhlásenú rektorkou UVLF v Košiciach na obsadenie postdoktorandských  pracovných  miest na UVLF v Košiciach, zverejnenú na webovom sídle a výveske UVLF v Košiciach dňa: 28. 8. 2018 boli v lehote doručené 3 žiadosti.

Podmienky výzvy podľa VP č. 63, čl. II., bod 3:

Splnili všetci 3 prihlásení absolventi 3. stupňa štúdia:

  1. MVDr. Adam Raček, PhD. (UVLF)
  2. Ing. Blažena Vargová, PhD. (UVLF)
  3. Mgr. Lenka Potočňáková, PhD. (UVLF)

Všetci výrazne prekročili požadované kritériá a výberová komisia odporučila ich prijatie na postdoktorandské pracovné miesta v zmysle príslušného vnútorného predpisu.