Loading...

Oznamy

Výsledky doplňujúcich volieb za člena Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach pre funkciu riadenia športovej činnosti

22.11.2019   Oznamy zamestnancom

OZNÁMENIE
o výsledkoch doplňujúcich volieb do Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024

Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie,

v mene volebnej komisie si Vám dovoľujem oznámiť výsledky volieb za člena Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach pre funkciu riadenia športovej činnosti na obdobie rokov 2019-2024, ktoré sa konali dňa 22. 11. 2019. Výsledky doplňujúcich volieb sú v priloženom súbore. 

Volebná komisia ďakuje všetkým členom ZO OZ, ktorí sa na voľbách zúčastnili a zvolenému členovi gratuluje.

doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
predsedníčka volebnej komisie  

Prílohy:
Poradie kandidátov na základe počtu získaných hlasov