Loading...

Oznamy

Oznam Ústavu telesnej výchovy a športu

09.09.2019   Oznamy zamestnancom

Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach v spolupráci s Vedením UVLF v Košiciach a Ústavom telesnej výchovy opätovne organizuje:

1. PILATES - každý pondelok v čase 15.30 - 16.30 h, zameraný na posilnenie stredu tela (core), udržanie telesnej kondície, zlepšenie pohybového systému ako aj zdokonalenie  koordinácie pohybu, dýchania a správneho držania tela.

2. TABATA - Body form - štvrtky 15.30 - 16.30 h. Kombinácia kondično-posilňovacieho cvičenia, ktoré pozitívne ovplyvňuje srdcovo-cievny systém a oporno - pohybový aparát organizmu. Cvičenie je okrem tvarovania problematických časti tela zamerané aj na schudnutie a získanie kondície.

Začiatok cvičenia je 9.9.2019 (pondelok 15:30h)

Záujemcovia  sa môžu prihlásiť u Mgr. Ingrid Vrabcovej, alebo prísť priamo na cvičenie pod vedením PaedDr.Beáty Gajdošovej.

Poplatok za cvičenie:
členovia odborovej organizácie 1.50 eur
ostatní 3.00 eur

Cvičenia budú prebiehať v telocvični UVLF na Podhradovej.