Loading...

Oznamy

Elektronický zápis študentov UVLF v Košiciach na akademický rok 2019/2020

04.07.2019   Oznamy študentom

Elektronický zápis študentov UVLF v Košiciach na akademický rok 2019/2020

  1. Elektronický zápis je možné zrealizovať v systéme AiS2 v časti VSES017 – Štúdium, zápisné listy.
  2. Elektronický zápis môže zrealizovať len ten študent, ktorý má splnené podmienky pre postup do vyššieho ročníka. Podmienky pre postup do vyššieho ročníka musí mať študent ukončené najneskôr 31. 08. 2019
  3. Elektronický zápis si študenti môžu zrealizovať v období 16.08.2019 – 07.09.2019.  Žiadame študentov, ktorí nemajú záujem pokračovať v štúdiu v ďalšom akademickom roku, aby písomné oznámenie o zanechaní štúdia zasielali na Študijné oddelenie UVLF v Košiciach, Komenského 73 najneskôr do 30. 08. 2019.
  4. POZOR!!! Upozorňujeme, že potvrdením ukončenia elektronického zápisu už nie je možné zapisovať žiadne hodnotenia do zápisného listu za akademický rok 2018/19.
    Preto upozorňujeme študentov, aby elektronický zápis ukončovali až keď majú v zápisnom liste zapísané všetky udelené hodnotenia z predchádzajúceho akademického roka. Predmety na nový akademický rok je možné si zapisovať aj po potvrdení elektronického zápisu.
  5. Okrem elektronického zápisu je študent povinný vytvoriť si zápisný list a zapísať predmety v AiS2 od 16.08.2019 – 07.09.2019.
  6. Potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia na rodinné prídavky na nový akademický rok, budú vydávané v deň zápisu podľa zverejneného harmonogramu zápisov na webovom sídle ULVF.

MVDr. Martin Tomko, PhD., v.r.
prorektor pre vzdelávanie