Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MUDr. Marek Tomčo

02.07.2019   Oznamy zamestnancom

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia

MUDr. Mareka Tomča

Dizertačná práca:
Regenerácia tvrdého tkaniva a chrupky pomocou biopolymérnych kompozitov
Oponenti:
Prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., Technická univerzita v Košiciach
MUDr. Peter Polan, PhD., MPH, Nemocnica, Košice - Šaca
Termín obhajoby:
11. júla 2019 o 14:00 hodine
Miesto obhajoby:
Zasadacia miestnosť Farmaceutického pavilónu (4.NP) UVLF v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka