Loading...

Oznamy

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Róbert Herich, PhD.

18.06.2019   Oznamy zamestnancom

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 3. júla 2019 o 9.45 hod. sa v Aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MVDr. Róberta Hericha, PhD. v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia na tému: Analýza účinkov probiotík – rozhodujúci faktor ich efektívneho použitia.

Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. MVDr. Róberta Hericha, PhD. v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia sa uskutoční dňa 3. júla 2019 o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti Rektorátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú inauguračnú prednášku.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka