Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - 62. ročník ŠVOČ

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že dňa

24. apríla 2019

prerušujem vyučovací proces bez nutnosti náhrady neabsolvovanej výučby pre všetkých študentov a doktorandov UVLF v Košiciach študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku (okrem plánovanej výjazdovej a blokovej výučby v 6. ročníku) z dôvodu povinnej účasti na ŠVOČ.

Študenti, ktorí sa ŠVOČ nezúčastnia, sú povinní nahradiť si výučbu neabsolvovanú v daný deň v plnom rozsahu. V jednotlivých sekciách bude prebiehať kontrola účasti podľa ročníkov a študijných programov.

Program ŠVOČ:

 1. Otvorenie v Aule pavilónu morfologických disciplín (9.00 hod.)
 2. Prezentovanie prác v jednotlivých sekciách (od 9.30)
  • Predklinická sekcia – poslucháreň P-1
  • Klinická sekcia – poslucháreň P-17
  • Sekcia hygieny potravín a prostredia – poslucháreň P-6
  • Farmaceutická sekcia – poslucháreň P-35
  • Farmaceutická sekcia – poslucháreň P-35
 3. Vyhodnotenie

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka