Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na dni

18. apríla a 23. apríla 2019

udeľujem rektorské voľno študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu vycestovania v rámci veľkonočných sviatkov.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka