Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň

25. marca 2019
v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod.

udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania slávnostnej inaugurácie rektorky a prorektorov UVLF v Košiciach.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka