Loading...

Oznamy

Doplňujúca výzva ERASMUS+ KA1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pre AR 2019/2020

07.03.2019   Oznamy študentom

DOPLŇUJÚCA VÝZVA ERASMUS+
KA1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pre akademický rok 2019/2020

Milí študenti a doktorandi

ktorí máte záujem o štúdium v zahraničí a chcete sa zúčastniť výmenného pobytu EÚ Erasmus+ v akademickom roku 2019/2020 vypisujeme doplňujúcu výzvu Erasmus+ KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pre AR 2019/2020.

Podmienky:  

  1. ukončený prvý ročník štúdia na UVLF
  2. vyplnená Prihláška študenta (zverejnená na web stránke – medzinárodné programy - Erasmus+)
  3. motivačná esej podľa zvolenej témy v Prihláške (napísaná v slovenskom alebo anglickom jazyku, rozsah od A4,vytlačiť)
  4. v Príhláške študenta vyznačený vážený priemer len ohodnotených predmetov z AIS
  5. jazykové znalosti podľa najvyššej dosiahnutej skúšky (vybrať z uvedených kategórií - A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Prosíme Vás, vyplnenú Prihlášku študenta a motivačnú esej doručiť osobne do 20.3.2019 do ÚVIK UVLF (MVDr. Katarína Hájovská, PhD., 1. poschodie). 

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu