Loading...

Oznamy

Letné brigády v Nemecku cez ÚPSVR SR

Sieť EURES Slovensko, v spolupráci s vysokými školami/univerzitami v Slovenskej republike a Centrálou pre sprostredkovanie práce v Bonne pomáha študentom zamestnať sa počas letných prázdnin v Nemecku. S ponukou brigád budú oslovení študenti priamo zo strany zamestnávateľov, preverených prostredníctvom služieb zamestnanosti v Nemecku.

Študenti, ktorí majú záujem o letné brigády v Nemecku si stiahnu tlačivá formulárov (viď príloha e-mailu, alebo na linku http://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=1153). Tieto si vytlačia, vypíšu, podpíšu, dajú potvrdiť na VŠ ktorú navštevujú a zašlú poštou na adresu Ústredia práce.

Všetky tieto dokumenty (2 krát aplikačný formulár spolu s fotografiou pasu - Bewerbungsbogen, 1 krát registračný certifikát - B-Immatrikulation-en a 1 krát kópia vodičského oprávnenia - nie je povinné) musia byť najneskôr do 24.januára 2019 zaslané na adresu:

Mgr. Petra Vrbová
Oddelenie EURES
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67  Bratislava

Bewerbungsbogen
Immatrikulation
Merkblatt
Banner