Loading...

Oznamy

Výzva Erasmus+ - KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pre akademický rok 2019/2020

30.11.2018   Oznamy študentom

Milí študenti,

ktorí máte záujem o štúdium v zahraničí a chcete sa zúčastniť výmenného pobytu EÚ  Erasmus+ v akademickom roku 2019/2020 musíte splniť tieto podmienky

Podmienky

 1. ukončený prvý ročník štúdia na UVLF
 2. vyplnená Prihláška študenta
  (zverejnená na web stránke  – medzinárodné programy - Erasmus+)
 3. motivačná esej podľa zvolenej témy v Prihláške
  (napísaná v slovenskom alebo anglickom jazyku, rozsah od A4,vytlačiť)
 4. v Príhláške študenta vyznačený vážený priemer len ohodnotených predmetov z AIS
 5. jazykové znalosti podľa najvyššej dosiahnutej skúšky
  (vybrať z uvedených kategórií - A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Prosíme Vás, vyplnenú Prihlášku študenta a motivačnú esej doručiť osobne do 15.12.2018 do ÚVIK UVLF (MVDr. Katarína Hájovská, PhD., 1. poschodie).