Loading...

Oznamy

Pozvánka na vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach.

VOLEBNÁ KOMISIA PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA REKTORA
UVLF V KOŠICIACH NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 -2023

POZVÁNKA

Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 pozýva  Akademickú obec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa

26.10.2018 o 14:15 hod. v aule UVLF v Košiciach.

prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
predseda volebnej komisie