Loading...

Oznamy

Oznam ŠD

15.10.2020   Oznamy študentom
Všetci študenti, s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí majú nariadenú dištančnú formu štúdia sú povinní vysťahovať sa z ŠD do 15.10.2020 (študenti pre ktorých prídu rodičia autom, do 16.10.2020).
Vysťahovanie študentov z ŠD platí do odvolania.
Nie je nutné sa odubytovať!
Za ponechanú izbu platia študenti 50 % z platby bytného.
V období keď sú študenti povinní vysťahovať sa z ŠD,  môžu do ŠD vstúpiť v odôvodnených prípadoch na základe písomného schválenia vstupu riaditeľom ŠD alebo prorektorom pre vzdelávanie.
Za ponechanú izbu v čase núteného pobytu mimo študentského domova študenti platia 50 % z platby bytného (príkaz rektorky č. 11/2020).
Z platby za mesiac október sa (50%) presúva do platby za mesiac november (50%).
Platí pre študentov, ktorí sa mali povinnosť vysťahovať k 15.10.2020!
Sledujte oznamy študentom na stránke UVLF.