Loading...

Oznamy

Sily sústreďujeme na zvládnutie praktickej časti štúdia

08.10.2020   Neprehliadnite

Zimný semester na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pokračuje kombinovaním prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania. Prioritne sa uskutočňujú praktické cvičenia na klinických pracoviskách, v laboratóriách a v školskom poľnohospodárskom podniku. Sú vedené prezenčnou formou v malých skupinách s rešpektovaním všetkých dostupných hygienických opatrení (rúška, dezinfekcia, rozstupy, skrátené vyučovacie hodiny, meranie teploty). Teoretická výučba (prednášky, semináre) bola povinne transformovaná do dištančnej formy v online priestore a presunutá na druhú časť semestra, keď by mohlo kvôli nárastu pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 dôjsť k úplnému prerušeniu prezenčnej formy výučby. Škola sa snaží prispôsobiť podmienky výučby čo najviac potrebám a možnostiam jednotlivých študijných skupín. Tretí ročník študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo a všetky ročníky študijného programu farmácia prechádzajú od nasledujúceho týždňa na dištančnú formu štúdia v celom rozsahu.  

K 8. októbru 2020 registruje UVLF sedem študentov, ktorí majú pozitívny test na COVID-19. Medzi zamestnancami univerzity nie je zatiaľ žiadny pozitívne diagnostikovaný. Škola urobila vo svojom areáli i v študentských domovoch všetky opatrenia podľa odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR na to, aby sa nákaza nešírila. Vyzýva všetkých študentov a zamestnancov, aby prísne dbali na nosenie rúšok, udržiavanie rozostupov, umývanie rúk, minimalizovanie sociálnych kontaktov a dodržiavanie ostatných pravidiel.

Vedenie univerzity a monitorovacia a koordinačná rada situáciu pravidelne monitoruje a podľa aktuálneho vývoja bude bezodkladne prijímať ďalšie opatrenia. Univerzita sústredila všetky svoje kapacity na to, aby študenti mohli absolvovať predpísaný objem a rozsah praktických, klinických a laboratórnych cvičení. Vyžaduje to smernica EÚ týkajúca sa regulovaných povolaní, akými sú povolanie veterinárny lekár a farmaceut.

Sprísnili sa hygienické podmienky a kontrola ich dodržiavania v areáli školy i v študentských domovoch. Skrátili sa vyučovacie hodiny, častejšie sa vetrá a dezinfikuje.  V študentských domovoch naďalej platí úplný zákaz návštev, zatvárajú sa o 23. hodine. Pri vstupe do internátov a pri vstupe do autobusov, ktoré zabezpečujú prepravu na praktické vyučovanie v účelových zariadeniach školy, sa meria telesná teplota.