Loading...

Oznamy

Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

11.10.2018   Oznamy študentom

Dňa 25. októbra 2018 sa v Pavilóne morfologických disciplín uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia – DF, bezpečnosť krmív a potravín  - DF a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii – DF.

Účasť všetkých prvákov je povinná!

Rozdelenie študentov na imatrikuláciu:

8,30 h.       zahraniční študenti
10,30 h.     študijný program VVL, HP
12,30 h.     študijný program F, BKaP, K, CanHip

Študenti prvých ročníkov (mimo znovuprijatých študentov a  opätovne zapísaných študentov) sa dostavia do Pavilónu morfologických disciplín vždy pol hodiny pred začatím slávnostného aktu.

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka