Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom


Výsledky výberového konania KA1 - vzdelávacia mobilita jednotlivcov v programe Erasmus+ pre AR 2018/2019

10.12.2018   Oznamy zamestnancom
A mobilita zamestnanca – školenie P.č. ID zamestnanca Prijímajúca univerzita 1. 1946 University of Rzeszow, Poland Institute of Applied Biotechnology and Basic…

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach

Pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) o 10.00 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…


Oslava Svetového dňa sokoliarstva

Svetový deň sokoliarstva slávi tradíciu, umenie, kultúru a dedičstvo sokoliarstva, ktoré sa praktizovalo po celom svete už viac ako 4000 rokov. Tohtoročná téma je  "Ženy sokoliarstva... Krídla pre sokoliarstvo". Ženy hrajú dôležitú úlohu v…


Pozvánka na stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva našu univerzitu navštívi prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pán prezident by sa rád stretol so študentmi i zamestnancami v aule univerzity v pondelok 12. 11. 2018 od 14.00 na diskusiu…

„Vyhraj knihu“ - vylosovanie

Vážená akademická obec, pri príležitosti ukončenia podujatia  „Vyhraj knihu“,  dovoľte nám oznámiť mená  výhercov,  ktorí sa zapojili do zlosovania o publikáciu podľa vlastného výberu. Dňa 26.10.2018 v priestoroch akademickej knižnice  …

Pozvánka na vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach.

VOLEBNÁ KOMISIA PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA REKTORA UVLF V KOŠICIACH NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 -2023 POZVÁNKA Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 pozýva  Akademickú obec Univerzity…

Oznam firmy Gastromila, spol. s r.o - výdaj stravy 29.10.-2.11. len na Komenského.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že v dňoch 29. 10. až 2. 11. 2018 sa budú obedy vydávať len vo výdajni na Komenského 73. Gastromila s.r.o.

Listina kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 a ich programov

Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie 2019 - 2023 zverejňuje: Listinu kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023 Program Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., kandidátky…

Prezentácia programov kandidátov na funkciu rektora UVLF.

VOLEBNÁ KOMISIA PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA REKTORA UVLF V KOŠICIACH NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 -2023 POZVÁNKA Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 pozýva  Akademickú obec Univerzity…

Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým garantom študijných predmetov a študentom prvých ročníkov v dennej forme štúdia, že na deň 25. októbra 2018 udeľujem rektorské voľno študentom prvých ročníkov (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania slávnostnej…

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým garantom študijných predmetov a študentom všetkých ročníkov, že na deň 31. októbra 2018 a 2. novembra 2018 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov, vrátane ZAŠ…

Agrofilm 2018

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa aj tento rok zúčastní Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm. Od 2. do 4. októbra 2018 budú verejnosti v posluchárni P-34 (Pavilón morfologických disciplín) premietané filmové…

Pozvánka na konferenciu VET FUTURE

Dňa 5. októbra 2018 sa v aule UVLF v Košiciach uskutoční konferencia s názvom Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? VET FUTURE. Komora veterinárnych lekárov SR, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna…