Loading...

Organizačná štruktúra

Univerzitná veterinárna nemocnica

Oddelenie riadenia a prevádzky UVN

Oddelenie riadenia a prevádzky Univerzitnej veterinárnej nemocnice zastrešuje činnosť veterinárnych lekárov (nepedagogických pracovníkov), veterinárnych asistentov, veterinárnych technikov, sanitárov, laborantky, ošetrovateľov a upratovací servis.

Úlohou Oddelenia riadenia a prevádzky Univerzitnej veterinárnej nemocnice je komplexné zabezpečovanie klinických služieb a pohotovostí v spolupráci s klinickými pracoviskami a tiež zabezpečovanie prevádzkových, ekonomických a podporných služieb pre Kliniku malých zvierat.