Loading...

Organizačná štruktúra

Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia

Úlohou oddelenia je komplexné zaisťovanie úloh súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochranou pred požiarmi, krízovým managementom, brannou pohotovosťou štátu, prípadnými mimoriadnymi situáciami v oblasti:

  • obrany, ochrany a bezpečnosti,
  • mobilizačnej prípravy,
  • prípravy k civilnej ochrane a ochrane obyvateľstva,
  • ochrany hospodárskeho a služobného tajomstva.

Prevádzkovaním vlastnej ochrany UVLF je zabezpečená ochrana objektov v súčinnosti s parkovacím, prístupovým a kamerovým systémom.

Úradné hodiny
Pondelok - piatok
8.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Sobota
zatvorené
Nedeľa
zatvorené
Vrátnice
otvorené 24 hodín denne

Kontakty

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Ráczová Eva, Ing. +421905102784 eva.raczova@uvlf.sk -

Referát bezpečnosti

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Bašistová Helena - - -
Behun Andrej - - -
Bobáľ Ladislav - - -
Borgoň Branislav - - -
Děkanovský Ján - - -
Gojdič Marián - - -
Haring Peter - - -
Hudaček Peter - - -
Kalina Marián - - -
Kolenič Peter, Ing. +421905350524 peter.kolenic@uvlf.sk -
Kolumber Dušan - - -
Koľvek Anton - - -
Koľvek Anton ml. - - -
Kostovčik František, Ing. - - -
Kupčo Slavomír - - -
Markovič František - - -
Mecko Ľubomír - - -
Murcko Štefan, RSDr. - - -
Prokopčák Mikuláš - - -
Sabóová Valéria - - -
Ščerba Peter - - -
Sciranka Jozef - - -
Sekerák Pavel - - -
Šesták Peter - - -
Smrčo Miroslav, Mgr. - - -
Švihura František - - -
Takács Horňák František - - -
Tiňo Vladimír - - -
Tormaši Imrich - - -
Vojakovič Dušan - - -
THP zamestnanci
Lacková Tatiana, Ing. +421915984736 tatiana.lackova@uvlf.sk -

Referát krízového riadenia

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Krajňák Vladimír, Ing. +421907827280 vladimir.krajnak@uvlf.sk -