Loading...

Organizačná štruktúra

Hovorkyňa

Hovorkyňa koordinuje mediálnu politiku univerzity, pričom zabezpečuje komunikačné výstupy v médiách a na verejnosti. Vytvára a distribuuje tlačové a elektronické správy o podujatiach, projektoch, resp. iných aktualitách z akademického života UVLF. Podieľa sa na udržiavaní korektných vzťahov s médiami a pravidelne im poskytuje informácie o aktuálnom dianí na univerzite. Zodpovedá za uverejňovanie aktualít na webovej stránke univerzity a za spravovanie informácií na sociálnych sieťach.

Hovorkyňa Telefón E-mail Web
Rusnáková Mária, Mgr. +421917869914 maria.rusnakova@uvlf.sk -