Loading...

Organizačná štruktúra

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie v organizačnej štruktúre UVLF v Košiciach patrí pod útvar prorektora pre vzdelávanie. Zabezpečuje organizáciu výučby v jednotlivých študijných programoch v bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu v slovenskom a anglickom jazyku.

Študijné oddelenie najmä:

 • zabezpečuje prípravu, priebeh a vyhodnotenie prijímacieho konania,
 • zabezpečuje zápis študentov, vedie agendu a evidenciu súvisiacu s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • spracováva podklady pre plánovanie výučby a prípravu rozvrhu hodín,
 • zabezpečuje organizáciu záverečných skúšok, štátnych skúšok, obhajob záverečných prác a realizáciu rigorózneho konania,
 • pripravuje a organizuje slávnostné akty študentov a absolventov,
 • podieľa sa na rozvoji metodickej práce pracovísk na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • komplexne administruje podporu študentov v súlade s vysokoškolských zákonom,
 • organizuje celoživotné vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku,
 • spracováva podklady pre prorektorku pre výchovno-vzdelávaciu činnosť,
 • zabezpečuje prípravu podkladov pre vydanie obsahového zamerania na prijímacie skúšky a študijného programu na príslušný akademický rok,
 • zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace so vzdelávacím procesom, zodpovedá za prípravu podkladov na rozhodovaciu činnosť rektorky.
Úradné hodiny - od 16. augusta do 14. júla
Pondelok
8.30 - 11.00
Utorok
zatvorené
Streda
12.30 - 14.30
Štvrtok
12.30 - 14.30
Piatok
8.30 - 11.00
Sobota
zatvorené
Nedeľa
zatvorené
Úradné hodiny - od 15. júla do 15. augusta
Pondelok
8.30 - 11.00
Utorok
zatvorené
Streda
8:30 - 11:00
Štvrtok
zatvorené
Piatok
8.30 - 11.00
Sobota
zatvorené
Nedeľa
zatvorené

Kontakty

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Božíková Renáta, Ing. +421915984003 renata.bozikova@uvlf.sk -

Referát pre štúdium v slovenskom jazyku

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Božíková Renáta, Ing. +421915984003 renata.bozikova@uvlf.sk -
Szabová Zuzana +421915986723 zuzana.szabova@uvlf.sk -

Referát pre štúdium v anglickom jazyku

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Hriczišonová Katarína, Mgr. +421915984004 zas@uvlf.sk -
Paulíková Michaela, Ing. +421915742534 zas@uvlf.sk -
Sokoliová Diana, Mgr. +421917841426 zas@uvlf.sk -

Referát evidencie a sociálnej podpory študentov

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Katreniaková Soňa +421915984722 sona.katreniakova@uvlf.sk -
Žuravlovová Lenka, Mgr. +421905899433 lenka.zuravlovova@uvlf.sk -