Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Prednostka kliniky Telefón E-mail Web
Weissová Tatiana, MVDr., PhD. +421915986679 tatiana.weissova@uvlf.sk -

Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie

Vedúci oddelenia Telefón E-mail Web
Kožár Martin, MVDr., PhD. +421918798127 martin.kozar@uvlf.sk -
Učitelia
Capík Igor, doc. MVDr., PhD. +421915984661 igor.capik@uvlf.sk -
Figurová Mária, MVDr., PhD. +421917115295 maria.figurova@uvlf.sk -
Hluchý Marian, MVDr., PhD. +421915984662 marian.hluchy@uvlf.sk -
Horňák Slavomír, MVDr., PhD. +421915984665 slavomir.hornak@uvlf.sk
Horňáková Ľubica, MVDr. +421917171104 lubica.hornakova@uvlf.sk -
Kuricová Mária, MVDr., PhD. +421915742532 maria.kuricova@uvlf.sk -
Ledecký Valent, prof. MVDr., CSc. +421915984574 valent.ledecky@uvlf.sk -
Lipták Tomáš, MVDr., PhD. +421917171069 tomas.liptak@uvlf.sk -
Titková Radka, MVDr. +421905668218 radka.titkova@uvlf.sk -
Trbolová Alexandra, prof. MVDr., PhD. +421915984659 alexandra.trbolova@uvlf.sk
Valenčáková Alexandra, MVDr., PhD. +421905495674 avalencakova@uvlf.sk -

Oddelenie vnútorných chorôb

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Weissová Tatiana, MVDr., PhD. +421915986679 tatiana.weissova@uvlf.sk -
Učitelia
Baranová Darina, MVDr., PhD. +421915986683 darina.baranova@uvlf.sk -
Fialkovičová Mária, doc. MVDr., PhD. +421915986681 maria.fialkovicova@uvlf.sk -
Gálová Jana, MVDr., PhD. +421915986680 jana.galova@uvlf.sk -
Maďari Aladár, MVDr., PhD. +421905998342 aladar.madari@uvlf.sk
Novotná Jurkuľáková Lucia, MVDr. +421905423138 lucia.jurkulakova@uvlf.sk -
Svoboda Miroslav, prof. MVDr., CSc. - miroslav.svoboda@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Karasová Martina, MVDr. +421915742533 martina.karasova@uvlf.sk -
Lukáč Branislav, MVDr. +421915984576 branislav.lukac@uvlf.sk -
Materská dovolenka
Farbáková Jana, MVDr., PhD. +421905423144 jana.farbakova@uvlf.sk -