Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúci katedry Telefón E-mail Web
Korim Peter, doc. MVDr., PhD. +421915984609 peter.korim@uvlf.sk -

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Gregová Gabriela, MVDr., PhD. +421917171102 gabriela.gregova@uvlf.sk -
Učitelia
Chvojka Dušan, MVDr. +421907796749 dusan.chvojka@uvlf.sk -
Hromada Rudolf, MVDr., PhD. +421917171106 rudolf.hromada@uvlf.sk -
Koščo Ján, MVDr. +421917171105 jan.kosco@uvlf.sk -
Sasáková Naďa, doc. MVDr., PhD. +421915984672 nada.sasakova@uvlf.sk -
Švajlenka Pošiváková Terézia, RNDr., PhD. +421905472852 terezia.posivakova@uvlf.sk -
Szabóová Tatiana, MVDr., PhD. - tatiana.szaboova@uvlf.sk -
Vargová Mária, MVDr., PhD. +421905310583 maria.vargova@uvlf.sk -
Venglovský Ján, prof. MVDr., PhD. +421915984671 jan.venglovsky@uvlf.sk -
Veszelits Laktičová Katarína, MVDr., PhD. +421917443203 katarina.veszelitslakticova@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Jusková Stella +421915984768 stella.juskova@uvlf.sk -
Nagyová - Tkáčová Ľudmila - ludmila.nagyova.tkacova@uvlf.sk -
Sotáková Jana +421915984668 jana.sotakova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Bezegová Blažena - - -

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Korim Peter, doc. MVDr., PhD. +421915984609 peter.korim@uvlf.sk -
Učitelia
Hadbavný Michal, Ing., CSc. +421907980997 michal.hadbavny@uvlf.sk -
Korimová Jana, MVDr. Ing., PhD. +421915370636 jana.korimova@uvlf.sk -
Kremeň Jozef, Ing. +421918897259 jozef.kremen@uvlf.sk -
Nagyová Alena, MVDr., PhD. +421918800826 alena.nagyova@uvlf.sk -
Takáč Ladislav, Ing., PhD. +421918967941 ladislav.takac@uvlf.sk -
Takáčová Daniela, doc. MVDr., PhD. +421915984608 daniela.takacova@uvlf.sk -
Takáčová Jana, MVDr., PhD. +421905726719 jana.takacova@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Gunglová Oľga +421915984610 olga.gunglova@uvlf.sk -

Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Kottferová Jana, prof. MVDr., PhD. +421915984670 jana.kottferova@uvlf.sk -
Učitelia
Kachnič Ján, MVDr., PhD. +421917171103 jan.kachnic@uvlf.sk -
Knap Viliam, doc. PhDr., PhD. - - -
Mesarčová Lýdia, MVDr., PhD. - lydia.mesarcova@uvlf.sk -
Skurková Lenka, MVDr., PhD. - lenka.skurkova@uvlf.sk -
Takáč Peter, doc. MUDr., PhD. - - -
Traciková Eva, MVDr., PhD. - eva.tracikova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Florian Martin, Bc. +421918390175 martin.florian@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Demeová Alena, Ing. +421915984739 alena.demeova@uvlf.sk -
Pristašová Iveta - iveta.pristasova@uvlf.sk -