Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúci katedry Telefón E-mail Web
Naď Pavel, doc. MVDr., PhD. +421907923235 pavel.nad@uvlf.sk

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Naď Pavel, doc. MVDr., PhD. +421907923235 pavel.nad@uvlf.sk
Učitelia
Bindas Ľubor, MVDr., PhD. +421915986725 lubor.bindas@uvlf.sk -
Bujňák Lukáš, MVDr., PhD. +421915986729 lukas.bujnak@uvlf.sk -
Hreško Šamudovská Alena, MVDr., PhD. +421908803032 alena.samudovska@uvlf.sk -
Marcin Andrej, MVDr. Bc., CSc. +421908610382 andrej.marcin@uvlf.sk
Maskaľová Iveta, MVDr., PhD. +421915986726 iveta.maskalova@uvlf.sk -
Mihok Tomáš, MVDr., PhD. +421918919687 tomas.mihok@uvlf.sk -
Vajda Vladimír, prof. MVDr., PhD. +421915986903 vladimir.vajda@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Skalická Magdaléna, MVDr., PhD. +421915986731 magdalena.skalicka@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Bosáková Lenka, RNDr. +421915986728 lenka.bosakova@uvlf.sk -
Haščáková Milada, Mgr. +421915986728 milada.hascakova@uvlf.sk -
Oreničová Danka +421908875444 danka.orenicova@uvlf.sk -
Závodská Erika +421915986724 erika.zavodska@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Kolesár Jaroslav +421915986730 - -
Süčová Zuzana - - -

Ústav chovu zvierat

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Zigo František, MVDr., PhD. +421908862948 frantisek.zigo@uvlf.sk
Učitelia
Farkašová Zuzana, MVDr., PhD. +421905201646 zuzana.farkasova@uvlf.sk
Lacková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984580 zuzana.lackova@uvlf.sk
Vasiľ Milan, doc. MVDr., CSc. +421905385671 milan.vasil@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Elečko Juraj, MVDr., CSc. +421915986734 juraj.elecko@uvlf.sk -
Pavľak Alexander, MVDr. +421917714605 alexander.pavlak@uvlf.sk
THP zamestnanci
Kiraľvargová Gabriela +421915986735 gabriela.kiralvargova@uvlf.sk -
Nováková Emília +421915986904 emilia.novakova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Mihoková Mária - - -

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Lazár Peter, doc. MVDr., PhD. +421915984569 peter.lazar@uvlf.sk -
Učitelia
Ciberej Juraj, prof. Ing., CSc. +421915984638 juraj.ciberej@uvlf.sk -
Čurlík Ján, MVDr., PhD. +421915984642 jan.curlik@uvlf.sk
Karolová Renáta, Ing. +421915984634 renata.karolova@uvlf.sk
Koščová Lenka, MVDr., PhD. +421917643521 lenka.koscova@uvlf.sk
Košuth Peter, MVDr., PhD. +421915984639 peter.kosuth@uvlf.sk
Šmiga Ľubomír, MVDr., PhD. +421915984666 lubomir.smiga@uvlf.sk
THP zamestnanci
Karolová Renáta, Ing. +421915984634 renata.karolova@uvlf.sk
Lukáčová Katarína +421915984570 katarina.lukacova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Barbušinová Eva, RNDr., PhD. +421905392173 eva.barbusinova@uvlf.sk -
Iglódyová Adriana, MVDr., PhD. +421907529871 adriana.iglodyova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Platková Štefánia - - -