Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov

Pedagogická činnosť

Ústav jazykov

Ústav jazykov sa v pedagogickej činnosti zameriava na výučbu základnej latinskej terminológie, základného minima latinskej gramatiky, zvládnutie latinsko-gréckych termínov všetkých študijných programov. Cieľom výučby cudzieho jazyka (anglického a nemeckého) je zvládnutie odbornej terminológie, práca s odborným textom a nadobudnutie rečových a jazykových kompetencií v odbore, ktorý študujú. Okrem toho, Ústav jazykov zabezpečuje aj výučbu slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Cieľom výučby slovenského jazyka pre zahraničných študentov je zvládnutie základných gramatických pravidiel a konverzačných tém. Účelom je pomôcť zahraničným študentom komunikovať a zorientovať sa v každodennom živote v našej krajine.

Ústav telesnej výchovy

Ústav telesnej výchovy v pedagogickej činnosti ponúka študentom pestrú paletu športov, ktoré si študenti vyberajú podľa svojho záujmu. Výučba prebieha v týchto formách:

 • Pravidelná účasť na hodinách TV:
 • kondičné posilňovanie, kardiocvičebňa, aerobik - Tae bo, body form, Pilates, volejbal, futbal, basketbal, florbal, stolný tenis, kanoistika, lukostreľba, turistika, sebaobrana, badminton

 • Bloky:
 • turnaje a VŠ liga: futbal, volejbal, basketbal, florbal, stolný tenis, splavovanie – kanoistika pešie túry, turistika a cykloturistika, lyžovanie

 • Sústredenia:
 • vodácke - kanoistika, rafting, lyžiarske, turistické

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický/nemecký
Hygiena potravín:
 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický/nemecký
Farmácia:
 • Odborná latinčina
 • Jazyk anglický/nemecký
Kynológia:
 • Základy latinskej terminológie
 • Anglická terminológia
 • Cudzí jazyk
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Anglický/nemecký jazyk
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Latinská terminológia