Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Eibenová Andrea, Mgr. +421915984743 andrea.eibenova@uvlf.sk

Ústav jazykov

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Eibenová Andrea, Mgr. +421915984743 andrea.eibenova@uvlf.sk
Učitelia
Baranová Adriena, Mgr. +421917829562 adriena.baranova@uvlf.sk
Bartková Valéria, PhDr. +421915984742 valeria.bartkova@uvlf.sk -
Dvorská Oľga, Mgr. +421915984014 olga.dvorska@uvlf.sk -
Petrillová Monika, Mgr. +421915984744 monika.petrillova@uvlf.sk
Straková Katarína, Mgr. +421917829562 katarina.strakova@uvlf.sk
Zborovjan Martin, Mgr., PhD. +421907796745 martin.zborovjan@uvlf.sk
THP zamestnanci
Borovská Mária +421915984745 maria.borovska@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Jergová Emília - - -

Ústav telesnej výchovy a športu

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Gajdošová Beáta, PaedDr. +421915984748 beata.gajdosova@uvlf.sk -
Učitelia
Varga Lukáš, Mgr. +421915984746 lukas.varga@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Klein Ondrej - - -
Vargová Iveta - - -