Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Záverečné práce

Ústav patologickej anatómie

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Mastocytómy – výskyt, diagnostika, terapia
 • Úloha TLR receptorov v imunitnej odpovedi pri kampylobakterióze kurčiat
 • Vplyv prídavku polynenasýtených mastných kyselín na vybrané parametre črevnej imunity u brojlerov
 • Morfometrická analýza vybraných mikroštruktúr v tráviacom trakte kurčiat po aplikácií chelátov zinku
 • Zmeny cytokínového profilu u hydiny pri kampylobakterióze
 • Využitie skríningových metód na báze RT-PCR pri stanovení imunologickej účinnosti probiotík
 • Metabolické poruchy u kurčiat z pohľadu histologického a histoenzymatického
Farmácia:
 • Vplyv probiotického kmeňa na aktiváciu inflamazómu počas kampylobakteriózy kurčiat
Hygiena potravín:
 • Felínny imunodeficientný syndróm

Ústav patologickej fyziológie

Farmácia - diplomové práce:
 • Febrilné kŕče u detí
 • Zápalové ochorenia čriev
 • Poruchy fertility a ich terapeutické alternatívy
 • Duševné poruchy a ich liečba
 • Úloha obezity pri vzniku a vývoji hypertenzie
 • Poruchy močenia a ochorenia prostaty
 • Vplyv nadváhy a obezity matky na priebeh tehotenstva a dieťa
 • Faktory ovplyvňujúce zdravie a výkonnosť kardiovaskulárneho systému
 • Obezita u detí- klasifikácia, príčiny jej vzniku, príznaky a následky
 • Diabetes mellitus typu 2 v detskej populácii a jeho vplyv na kvalitu života
Rigorózne práce:
 • Vplyv hormonálnej antikoncepcie na ženský reprodukčný systém