Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav patologickej anatómie

Vedecko-výskumná činnosť Ústavu patologickej anatómie sa orientuje na:

 • úlohu vybraných galektínov v hojení experimentálne indukovaných kožných rán u potkanov
 • detekciu slizničnej imunitnej odpovede u kurčiat, ktorá bude modulovaná podávaním organického Zn a aplikovaním Eimeria spp.
 • ovplyvňovanie imunitného systému sliznice čreva kurčiat infikovaných Campylobacter spp.
 • štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík
Projekty:
 • VEGA 1/0404/15: Úloha galektínu -1 a -3 v hojení kožných rán. Realizácia 2015 – 2017.
 • VEGA 1/0575/16: Slizničná imunitná odpoveď čreva u kurčiat modulovaná podávaním organického zinku a aplikovaním Eimeria spp. Realizácia 2016 – 2018.
 • VEGA 1/0562/16: Ovplyvňovanie imunitného systému sliznice čreva kurčiat infikovaných Campylobacter spp. Realizácia 2016 – 2018.
 • APVV -15-0165: Štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík. Realizácia 2016 – 2019.

Ústav patologickej fyziológie

Vedecko-výskumná činnosť Ústavu patologickej fyziológie je zameraná na:

 • štúdium vplyvu biologicky aktívnych látok v éterických olejoch na fyziologické funkcie v organizme - intermediárny metabolizmus, enzymatické systémy zúčastňujúce sa na degradácii a detoxikácii látok a na hematopoézu
 • štúdium črevného hlienu, jeho hodnotením z hľadiska kvantitatívneho aj kvalitatívneho vo vzťahu k účinku éterických olejov, črevnej infekcie, vplyvu probiotík, minerálnych a rastlinných kŕmnych aditív
 • štúdium mechanizmov oxidačného poškodenia a antioxidačnej ochrany organizmu
Projekty:
 • VEGA 1/0658/17: Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat. Realizácia 2017 – 2020.
 • VEGA 1/0374/14: Vplyv éterických olejov a minerálnych látok na fyziologické procesy a na antioxidačnú ochranu u zvierat. Realizácia 2014 – 2016.
 • VEGA 1/0859/11: Štúdium účinku éterických olejov a ich biologicky aktívnych komponentov na metabolizmus a ochrannú hlienovú bariéru čreva u zvierat. Realizácia 2011 – 2013.
 • KEGA 0044/2011: Realizácia vysokoškolskej učebnice v novo akreditovanom študijnom programe Farmácia „Fyziológia a patologická fyziológia pre farmaceutov“.
 • VEGA 1/0420/08: Sledovanie vplyvu esenciálnych olejov na vybrané metabolické parametre u zvierat. Realizácia 2008 – 2011.