Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Doktorandi

Ústav patologickej anatómie

  • MVDr. Alica Letnická rod. Kavuľová (2014 – 2018)
  • MVDr. Miroslava Šefcová (2016 – 2020)