Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúci katedry Telefón E-mail Web
Marcinčák Slavomír, doc. MVDr., PhD. +421915984756 slavomir.marcincak@uvlf.sk

Ústav hygieny a technológie mäsa

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Marcinčák Slavomír, doc. MVDr., PhD. +421915984756 slavomir.marcincak@uvlf.sk
Učitelia
Bartkovský Martin, Mgr. +421917124764 martin.bartkovsky@uvlf.sk -
Jevinová Pavlína, MVDr., PhD. +421915984752 pavlina.jevinova@uvlf.sk -
Koréneková Beáta, MVDr., PhD. +421915986732 beata.korenekova@uvlf.sk
Kožárová Ivona, doc. MVDr., PhD. +421915984757 ivona.kozarova@uvlf.sk
Maté Dionýz, prof. MVDr., PhD. +421905579558 dionyz.mate@uvlf.sk -
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD. +421915984010 jozef.nagy@uvlf.sk -
Pipová Monika, doc. MVDr., CSc. +421915984562 monika.pipova@uvlf.sk -
Popelka Peter, doc. MVDr., PhD. +421915984751 peter.popelka@uvlf.sk -
Roba Pavol, MVDr. +421917315646 pavol.roba@uvlf.sk -
Turek Peter, prof. MVDr., PhD. +421915922093 peter.turek@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Regecová Ivana, MVDr., PhD. +421918997630 ivana.regecova@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Maková Alžbeta +421905485430 alzbeta.makova@uvlf.sk -
Marčeková Eva +421915984560 eva.marcekova@uvlf.sk -
Martonová Mária, MVDr. - maria.martonova2@uvlf.sk -
Škovranová Eva +421905910221 eva.skovranova@uvlf.sk -
Spišáková Blažena, Bc. +421915984561 blazena.spisakova@uvlf.sk -
Szmolková Monika, MVDr. +421907834382 monika.szmolkova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Kurjanová Katarína +421918997628 katarina.kurjanova@uvlf.sk -
Tabačková Emília - - -

Ústav hygieny a technológie mlieka

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Dudríková Eva, doc. MVDr., PhD. +421915984582 eva.dudrikova@uvlf.sk
Učitelia
Baranová Mária, doc. RNDr., PhD. +421915984583 maria.baranova@uvlf.sk -
Dičáková Zuzana, RNDr., PhD. +421915984753 zuzana.dicakova@uvlf.sk -
Maľa Pavel, doc. MVDr., PhD. +421915984581 pavel.mala@uvlf.sk -
Maľová Jana, MVDr., PhD. +421915986955 jana.malova@uvlf.sk
Semjon Boris, MVDr., PhD. +421917315905 boris.semjon@uvlf.sk
Vedecko-výskumní pracovníci
Výrostková Jana, MVDr. +421905493590 jana.vyrostkova@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Kecerová Darina - darina.kecerova@uvlf.sk -
Kiktová Alžbeta +421915984585 - -
Kováčová Katarína +421915984601 katarina.kovacova@uvlf.sk -
Miškufová Vilma - - -
Robotnícka profesia
Gregová Monika - - -