Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra hygieny a technológie potravín

Doktorandi

Ústav hygieny a technológie mäsa

  • Mgr. Martin Bartkovský
  • Mgr. Soňa Demjanová
  • Mgr. Adriana Fečkaninová, PhD. - postdoktorandské štúdium
  • RNDr. Terézia Hudáková - externá forma
  • MVDr. Daniela Juščáková
  • Mgr. Dominika Petríková
  • MVDr. Anna Reitznerová rod. Petrová – MD
  • MVDr. Pavol Roba

Ústav hygieny a technológie mlieka

  • MVDr. Tatiana Vataščinová rod. Andrašková
  • Mgr. Marianna Kováčová