Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmakognózie a botaniky

Záverečné práce

Od roku 2012, kedy bola založená Katedra farmakognózie a botaniky UVLF, vedieme 94 úspešne obhájených diplomových prác. V súčasnosti študenti pracujú na nižšie uvedených témach.

Farmácia:
 • Antioxidačná aktivita a farmaceutické využitie čajovníka čínskeho - Camellia sinensis (L.) Kuntze
 • Antioxidačná aktivita a terapeutické využitie farmaceuticky významných zástupcov čeľade Zingiberaceae
 • Toxikologický skríning a možnosti farmaceutického využitia rastlín rodu Yucca
 • Toxikologický skríning a možnosti farmaceutického využitia nepravej ruže mesta Jericho (Selaginella lepidophylla Hook. Grev.)
 • Vplyv rôznych klimatických podmienok na obsahové látky v Melissa officinallis L.
 • Antioxidačná aktivita kvetov a plodov Sambucus nigra L. a jej využitie v prevencii chorôb
 • Antioxidačná aktivita plodov Punica granatum L. a jeho využitie v prevencii chorôb
 • Antioxidačná aktivita koreňa Beta vulgaris provar. conditiva L. a jeho využitie v prevencii chorôb
 • Porovnanie vybraných extrakčných metód
 • Vplyv aplikácie alginitu na množstvo a kvalitu obsahových látok v Origanum vulgare L. a možnosti využitia pre produkciu drogy
 • Analýza najčastejšie predávaných bylinkových čajov vo vybranej lekárni v závislosti na ročnom období
 • Regenerácia pečene pomocou liečivých rastlín
 • Využitie esenciálnych olejov v terapii bolesti
 • Výživové doplnky na báze lišajníkov
 • Aplikácia sekundárnych metabolitov lišajníkov na CAM modely
 • Prírodné imunomodulátory a ich racionálne používanie
 • Vazoaktívny účinok rôznych extraktov vybraných druhov lišajníkov
 • Prírodné dermatologiká a ich racionálne používanie
 • Prírodné kognitíva a ich racionálne používanie
 • Prírodné antiobeziká a ich racionálne používanie
 • Hodnotenie akostných parametrov vybraných drog s obsahom slizov
 • Nežiaduce účinky rastlín s obsahom tujónu
 • Farmaceutické využitie a terapeutický potenciál kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.)
 • Rastlinné metabolity a možnosti ich uplatnenia vo funkcii farmaceutickej pomocnej látky
 • Farmaceutické využitie a terapeutický potenciál rastlinných olejov (Olea plantarum pinguia)
 • Využitie liečivých rastlín pri liečbe bolesti
 • Liečivé rastliny vyvolávajúce interakcie s liečivami s obsahom warfarínu
 • Liečivé rastliny vhodné na zvýšenie protinádorového účinku radiácie
 • Farmaceutický potenciál Rhodiola rosea L., Leuzea rapontica L./ Holub., a rodu Panax L.
 • Rastlinné nootropika
 • Liečivé účinky včelích produktov
 • Liečivé rastliny podporujúce imunitný systém
 • Antimykotický účinok sekundárnych metabolitov lišajníkov
 • Rastlinné inhibítory sortázy
 • Možnosti fytoterapie moru včelieho plodu
 • Súčasná antipsychotická liečba depotnými antipsychotikami
 • Vplyv účinných látok obsiahnutých v rastline Tribulus tererestris L. na hladinu cholesterolu
 • Prirodzené zdroje flavonoidy a ich antioxidančné vlastnosti a význam pre zdravie
 • Liečivé rastliny s obsahom berberínu a ich farmaceutický potenciál
 • Nežiaduce a vedľajšie účinky pri užívaní niektorých liečivých rastlín s obsahom tujónu
 • Fytoalexíny z čeľade Brassicaceae a ich protinádorový potenciál