Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Eftimová Jarmila, doc. Ing., CSc. +421917879375 jarmila.eftimova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Bačkorová Miriam, RNDr., PhD. +421907532336 miriam.backorova@uvlf.sk -
Kurhajec Slavomír, PharmDr. +421907536956 slavomir.kurhajec@uvlf.sk -
Žemlička Milan, doc. RNDr., CSc. - - -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Šmejkal Karel, doc. PharmDr., PhD. - - -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Dolná Martina +421917879376 martina.dolna@uvlf.sk -
Romanovová Michaela, Mgr. - michaela.romanovova@uvlf.sk -