Loading...

Organizačná štruktúra

KATEDRA FARMACEUTICKEJ TECHNOLÓGIE

Záverečné práce

Farmácia:

2017/2018

 • Vplyv koncentrácie spojiva na vlastnosti termoplastických granúl
 • Sledovanie reologických vlastnosti prírodných škrobov vo vzťahu k ich mechanickej úprave
 • Príprava a vlastnosti komplexu prírodneho  zeolitu s etakridínom
 • Hodnotenie sypných vlastností lakózy a mikrokryštalickej celulózy
 • Vplyv rôznych pomerov mikrokryštalickej celulózy a laktózy na vlastnosti tabliet

2016/2017

 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností práškov
 • Príprava a vlastnosti komplexu halloyzitu s antiseptickou látkou

2015/2016

 • Chitosan a jeho využitie v galenickej farmácii
 • Masťové základy a ich používanie pri príprave individuálne pripravovaných liekov
 • Technológia koacervácie pri formulácii mikrokapsúl
 • Technológie transdermálnych terapeutických systémov
 • Bioadhezívne polymérne pomocné látky a ich význam a uplatnenie pri formulácii tuhých liekových foriem
 • Prírodné makromolekulové pomocné látky a ich uplatnenie pri formulácii liekových foriem
 • Význam a úloha antioxidantov ako farmaceutických pomocných látok
 • Bezpečnosť a kvalita kozmetických výrobkov v SR a EÚ
 • Možné farmaceutické inkompatibility v kozmetických výrobkoch a individuálne pripravovaných liekoch

2014/2015

 • Fyzikálne a chemické vlastnosti halloysitu a použitie vo farmácii
 • Riziká vyplývajúce z používania vybraných pomocných látok vo farmácii
 • Farmaceutické hodnotenie hromadne vyrábaných perorálnych tabliet obsahujúcich amlodipin-besylát
 • Využitie moderných liekových foriem pri modulácií mnohopočetnej liekovej rezistencie nádorových buniek
 • Súčasné trendy vo vývoji liekových foriem
 • Výber liekovej formy a jej vplyv na účinnosť v liečbe bolesti
 • Možnosti využitia zeolitu slovenského pôvodu vo farmácií a v príbuzných oboroch
 • Možnosti využitia katiónaktívnych tenzidov ako farmaceutických pomocných látok
 • Využitie chemoterapeutických implantátov v terapii nádorových ochorení mozgu
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností vybraných minerálnych pomocných látok vo farmácii

2013/2014

 • Možnosti využitia bentonitu slovenského pôvodu vo farmácii a v medicíne
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností mastenca slovenského pôvodu a možnosti jeho využitia  vo farmácii a v medicíne
 • Farmaceutické pomocné látky používané pri formulácii nanočastíc
 • Prírodné zdroje Slovenskej republiky využiteľné na výrobuanorg. farm. pomocných látok
 • Možnosti využitia extraktov alginitu vo farmácii a v príbuzných oboroch
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností alginitu slovenského pôvodu a jeho potenciálne využitie vo farmácii a v príbuzných oboroch
 • Možnosti využitia zeolitu slovenského pôvodu vo farmácii a v príbuzných oboroch
 • Zhodnotenie pyrolitických produktov alginitu ako potenciálnej suroviny vo farmácii a v príbuzných oboroch