Loading...

Organizačná štruktúra

KATEDRA FARMACEUTICKEJ TECHNOLÓGIE

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na využitie ílových minerálov (halloysit, bentonit, zeolit, kaolinit) ako farmaceutických pomocných látok. Ďalej sa zaoberá technológiami a farmaceutickými pomocnými látkami, ktoré umožňujú riadené uvoľňovanie liečiv z perorálnych liekových foriem (hydrofilné a lipofilné matricové tablety), z transdermálnych terapeutických systémov (náplasti) a mikro resp. nanoforiem. Na sledovanie riadeného uvoľňovania liečiv z pripravených liekových foriem využíva katedra disolučné zariadenia USP I, II a IV.

Projekty:

KEGA 010UVLF-4/2015: Zvýšenie kvality praktickej výučby farmaceutickej technológie pre študijný program Farmácia. Realizácia 2015 - 2016.

Publikačná činnosť:

Publikačná činnosť - Katedra farmaceutickej technológie