Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmaceutickej technológie

Pedagogická činnosť

Katedra farmaceutickej technológie v rámci študijného programu farmácia zabezpečuje výučbu profilového (povinného) predmetu Liekové formy a galenika a povinne voliteľného predmetu Správna výrobná a laboratórna prax pri výrobe a kontrole liečiv. V rámci dvojsemestrálneho predmetu Liekové formy a galenika študenti získajú praktické zručnosti pri príprave liekov v podmienkach lekární, teoretické znalosti o výrobe liekov, fyzikálno-chemických a biofarmaceutických aspektoch liekových foriem, ako aj požiadavkách na kvalitu liekov a základnej legislatíve, ktorá upravuje podmienky pre výrobu liekov.

V rámci predmetu Správna výrobná a laboratórna prax pri výrobe a kontrole liečiv si študenti môžu prehĺbiť znalosti v oblasti legislatívy SR a EÚ v oblasti výroby a kontroly liekov.

Farmácia:
  • Liekové formy a galenika (povinný predmet)
  • Správna výrobná a laboratórna prax pri výrobe a kontrole liečiv (povinne voliteľný predmet)