Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúci katedry Telefón E-mail Web
Wolaschka Tomáš, PharmDr., PhD. +421908923059 tomas.wolaschka@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Kľoc Dominik, Mgr. - dominik.kloc@uvlf.sk -
Kmeťková Veronika, PharmDr. - veronika.kmetkova@uvlf.sk -
Laca Megyesi Štefánia, PharmDr., MSc. +421908923056 stefania.megyesiova@uvlf.sk -
Mazaň Štefan, RNDr. +421917879390 stefan.mazan@uvlf.sk -
Rabišková Miloslava, prof. PharmDr., CSc. +421918747435 miloslava.rabiskova@uvlf.sk -
Rohaľová Simona, PharmDr. +421918706886 simona.rohalova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Fečkaninová Adriána, PharmDr., PhD. - adriana.feckaninova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Karnišová Martina +421918747435 martina.karnisova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Ňaršanská Renáta - - -