Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmaceutickej technológie

Charakteristika pracoviska

Katedra farmaceutickej technológie vznikla v roku 2013 rozdelením pôvodnej Katedry farmaceutickej technológie, lekárenstva a sociálnej farmácie na dve samostatné pracoviská. Zabezpečuje výučbu profilového povinného predmetu Liekové formy a galenika, na ktorý priamo nadväzuje štátna skúška z predmetu Farmaceutická technológia. Ďalej zabezpečuje výučbu povinne voliteľného predmetu Správna výrobná a laboratórna prax pri výrobe a kontrole liečiv určeného pre študentov, ktorí majú ambície realizovať sa v oblasti výroby liekov. Poznatky o výrobných postupoch a technológiách výroby jednotlivých liekových foriem sú esenciálne pre budúcich farmaceutov a vymedzujú osobitý charakter zdravotníckeho povolania farmaceuta. Práve vďaka nim sú vedomosti farmaceuta o liekoch ucelené. Ďalším aspektom sú praktické zručnosti pri príprave a výrobe liekov, ktoré budúci farmaceuti na katedre získavajú. Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na využitie ílových minerálov (halloysit, bentonit, zeolit, kaolinit) ako farmaceutických pomocných látok. Ďalej sa zaoberá technológiami a farmaceutickými pomocnými látkami, ktoré umožňujú riadené uvoľňovanie liečiv z liekových foriem.