Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Ondrejková Anna, doc. MVDr., PhD. +421915984647 anna.ondrejkova@uvlf.sk -

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Ondrejková Anna, doc. MVDr., PhD. +421915984647 anna.ondrejkova@uvlf.sk -
Učitelia
Čížek Milan, MVDr., PhD. +421918897334 milan.cizek@uvlf.sk -
Drážovská Monika, MVDr., PhD. +421905201743 monika.drazovska@uvlf.sk -
Jacková Anna, doc. MVDr., PhD. +421915984648 anna.jackova@uvlf.sk -
Korytár Ľuboš, MVDr., PhD. +421907816472 lubos.korytar@uvlf.sk -
Levkutová Mária, prof. MVDr., PhD. +421915984652 maria.levkutova@uvlf.sk -
Mandelík René, MVDr., PhD. +421915986908 rene.mandelik@uvlf.sk -
Mojžišová Jana, Dr. h. c. prof. MVDr., PhD. +421552981112 jana.mojzisova@uvlf.sk -
Prokeš Marián, MVDr., PhD. +421905568677 marian.prokes@uvlf.sk -
Vojtek Boris, MVDr., PhD. +421917171064 boris.vojtek@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Šalamúnová Slavomíra, RNDr., PhD. +421907796763 slavomira.salamunova@uvlf.sk -
Vilček Štefan, prof. Ing., DrSc. +421915984654 stefan.vilcek@uvlf.sk
THP zamestnanci
Bednáriková Etela +421915984655 etela.bednarikova@uvlf.sk -
Hriczišonová Viera +421915984651 viera.hriczisonova@uvlf.sk -
Oružinská Beáta +421905295488 beata.oruzinska@uvlf.sk -
Pošiváková Serena, MVDr. +421915984573 serena.posivakova@uvlf.sk -
Romana Andrášiová, MVDr. +421915763004 romana.andrasiova@uvlf.sk -
Slosiariková Klaudia +421915984650 klaudia.slosiarikova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Bednáriková Veronika +421905201682 veronika.bednarikova@uvlf.sk -
Marián Molnár, Mgr. +421915763005 marian.molnar@uvlf.sk -
Valéria Mižičková +421907207049 valeria.mizickova@uvlf.sk -

Ústav parazitológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Kočišová Alica, doc. MVDr., PhD. +421915984641 alica.kocisova@uvlf.sk -
Učitelia
Goldová Mária, prof. MVDr., PhD. +421915984633 maria.goldova@uvlf.sk -
Halán Miloš, MVDr., PhD. +421915984667 milos.halan@uvlf.sk -
Račka Karol, MVDr. +421918728848 karol.racka@uvlf.sk -
Štrkolcová Gabriela, MVDr., PhD. +421907798819 gabriela.strkolcova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Komorová Petronela, Ing., PhD. - petronela.komorova@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Majsniarová Ľudmila, Ing. - ludmila.majsniarova@uvlf.sk -
Pučanová Alena +421917340537 alena.pucanova@uvlf.sk -
Vargová Katarína, Mgr. +421917763446 katarina.vargova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Urbanová Janka - - -